მენეჯერული სიტუაციებიდან გამოსავლის პოვნა

განყოფილებაში განიხილება ქეისები, სხვადასხვა სიტუაციებში როგორ უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი