ხანძთელის ფონდი

საქველმოქმედო ფონდი, რომლის მიზანია, დაეხმაროს ადამიანებსა და ორგანიზაციებს უფრო მეტი და უფრო ღირებული ქველმოქმედების განხორციელებაში.