ფორუმის წესები:

წესები:
 1. ფორუმის წევრი ვალდებულია, დაიცვას კონფიდენციალურობა  და ფორუმზე განხილული ინფორმაცია არ გადასცეს მესამე პირს;
 2. ფორუმზე აკრძალულია ისეთი პოსტების გამოქვეყნება, რომელიც:
  1. არ შეესაბამება სიმართლეს / მიზანმიმართულად შეიცავს ცრუ ინფორმაციას ან ცილისწამებას;
  2. შეიცავს სხვა იურიდიული თუ ფიზიკური პირის კონფიდენციალურ ინფორმაციას;
  3. შეიცავს ეროვნული, რელიგიური, რასობრივი დისკრიმინაციის ელემენტებს, უტაქტო, უცენზურო გამონათქვამებს;
  4. შეიცავს პორნოგრაფიული ხასიათის მასალებს;
  5. გულისხმობს რეკლამას და/ან ყიდვა/ გაყიდვის შეთავაზებებს, ოფტოპიკს;
  6. მართლწერის შეცდომების დიდ ოდენობას, ჟარგონულ სიტყვებს, ბევრ სიცილაკებს;
  7. არ შეესაბამება თემას და წარმოადგენს გადახვევას;
 3. ფორუმზე იკრძალება ისეთი თემის გამოქვეყნება, რომელიც არ არის შეთანხმებული ფორუმის ადმინისტრაციასთან და არ არის შესაბამისობაში წინასწარ განსაზღვრულ სტანდარტთან;